افتخارات  

دستاوردها و اقتخارات مجتمع غیردولتی علامه ( از ابتدایی تا کنکور )

1- کسب رتبه موفق انجمن اولیا و مربیان در سازمان شهر تهران سال 1382

2- کسب رتبه اول گروه سرود منطقه 19 سال 1382

3- کسب رتبه ممتاز کشوری در سرود همگانی سال 1383

4- کسب رتبه اول گروه سرود منطقه 19 سال 1383

5- حضور در پنجمین و ششمین کنفرانس مدیران کیفیت ایران در سالهای 1382 و 1384

6- شرکت اعضای کمیته راهبردی مدرسه در دوره های مدیریت کیفیت جهت دریافت مدرک Iso کیفیت در سال 1384

7- کسب رتبه اول گروه سرود منطقه 19 سال 1384

8- کسب رتبه اول گروه سرود منطقه 19 سال 1385

9- کسب رتبه اول گروه سرود منطقه 19 سال 1386

10- دریافت تقدیرنامه از ریاست سازمان شهر تهران جهت اجرای طرح کیفیت بخشی شورای دبیران سال 1387

11- دریافت لوح تقدیر از معاونت محترم پرورشی به سبب پیشبرد امور تربیتی و پرورشی مدرسه سال 1387

12- کسب درجه 1 و رتبه 2 در درجه بندی مدارس غیردولتی شهر تهران سال 1387

13- دریافت تقدیرنامه از معاونت پرورشی وزیر در زمینه آموزش خانواده با تاکید بر محوریت نماز و گسترش ارزشهای دینی سال 1387

14- کسب رتبه مدرسه موفق از شورای نظارت بر مدارس غیردولتی شهر تهران سال 1387

15- کسب رتبه سوم گروه سرود شهر تهران سال 1387

16- کسب رتبه اول گروه سرود منطقه 19 سال 1387

17- کسب رتبه برتر در مسابقات فرهنگی و هنری و فراخوان پرسش مهر سال 1388

18- دریافت تقدیرنامه از مجتمع بهزیستی شهید حاج باقری جهت کمک به دانش آموزان آن مجموعه سال 1388

19- دریافت تقدیرنامه از واحد بازرسی و شکایات منطقه 19 به سبب عدم شکایت از مدرسه سال 1388

20- دریافت تقدیرنامه از مدیر عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان و دبیر ستاد نظارت بر ثبت نام شهر تهران سال 1388

21- دریافت تقدیرنامه از منطقه با موضوع نماز سال 1388

22- کسب رتبه اول گروه سرود منطقه 19 سال 1388

23- کسب رتبه‎ی دوم علمی منطقه در پایه‎ی اول دبیرستان با 97 درصد قبولی در آزمون‎های خرداد سال 1388

24- کسب رتبه دوم مطالعه و تحقیق شهر تهران سال 1389

25- کسب رتبه برتر سازمان دانش آموزی در فعالیت های گروهی و اردویی منطقه 19 سال 1389

26- کسب رتبه سوم نشریه دیواری در شهر تهران سال 1389

27- کسب رتبه اول مطالعه و تحقیق منطقه 19 سال 1389

28- کسب رتبه مدیر نمونه برتر منطقه 19 تهران سال 1389

29- کسب رتبه برتر فعالیت های فرهنگی منطقه 19 سال 1389

30- کسب رتبه اول مسابقات سرود همگانی منطقه 19 سال 1390

31- کسب رتبه‎ی اول علمی منطقه در پایه اول و دوم دبیرستان با 100 درصد قبولی در آزمون‎های دی ماه 1390

32- کسب رتبه اول مسابقات نغمات ناب قرآنی منطقه 19 سال 1391

33- دریافت تقدیر نامه از مدیر کل دفتر انتشارات مدرسه در راستای گسترش و کاربست مجلات رشد سال 1391

34- کسب رتبه‎ی دوم آزمون هماهنگ تستی پایه اول دبیرستان  مرحله‎ی آغازین در سطح منطقه سال 1391

35- کسب رتبه‎ی اول آزمون‎ها هماهنگ تستی پایه‎ی اول و دوم دبیرستان در سطح منطقه سال 1391

36- کسب رتبه اول مسابقات سرود گروه در منطقه 19 سال 1392

37- کسب رتبه برتر مسابقات تربیت بدنی متوسطه دوره دوم سال 1392

38- کسب رتبه سوم مسابقات تنیس روی میز منطقه 19 سال 1392

39- کسب رتبه برتر مدرسه قهرمانی فوتسال سال 1393

40- کسب رتبه‎ی اول انشای نماز و اذان منطقه 19 سال 1393

41- کسب رتبه‎ی اول وبلاگ ، مطالعه و تحقیق ، داستان نویسی و شعر منطقه‎ی 19 سال 1393 (دبیرستان متوسطه دوره دوم)

42- کسب رتبه‎ی سوم مسابقات مطالعه و تحقیق شهر سال 1393 (دبیرستان متوسطه دوره دوم)

43- کسب رتبه‎ی سوم مسابقات وبلاگ نویسی شهر سال 1393 (دبیرستان متوسطه دوره دوم)

44- کسب رتبه‎ی اول فرهنگی مدارس پسرانه‎ی منطقه 19 سال 1393 (دبیرستان متوسطه دوره دوم)

45- کسب رتبه‎ی اول مسابقات مداحی در پایه هشتم منطقه 19 سال 1393 (دبیرستان متوسطه دوره اول)

46- کسب نایب قهرمانی مسابقات فوتسال همکاران منطقه 19 سال 1394 (مجتمع غیردولتی علامه)

47- کسب رتبهی اول داستان کوتاه و رتبهی اول نمایش نامه نویسی منطقه 19 سال1394 (دبیرستان متوسطه دورهی دوم)

48- دریافت تقدیرنامه از مدیر کل آموزش و پرورش شهر در مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه  سال 1394 (دبیرستان متوسطه دوره دوم)

49- کسب رتبهی اول مسابقات وبلاگ نویسی در شهر  سال 1394 (دبیرستان متوسطه دوره دوم)

50- کسب رتبهی سوم مسابقات تحقیق و پژوهش در شهر  سال 1394 (دبیرستان متوسطه دوره دوم)

51- کسب رتبهی اول مسابقات قرائت قرآن مدارس منطقه 19 سال 1394 (دبستان علامه)

52- کسب رتبهی سوم مسابقات هنری ، خوش نویسی مدارس منطقه 19 سال 1394 (دبستان علامه)

   
نقشه سایت