نقشه دبیرستان متوسطه دوره اول مجتمع غیردولتی علامه  
   
  آدرس پستی  
 
      آدرس: تهران - خانی آباد نو - خیابان شهید لطیفی - خیابان علوی - کوچه خضرایی - پلاک  20
   تلفن تماس: 55034022                              نمابر:55506605
 
 
   
نقشه سایت