کادر آموزشی متوسطه دوره اول  

لیست مشخصات فردی و علمی پرسنل

مجتمع غیردولتی علامه (متوسطه دوره اول)

ردیف

نام خانوادگی

نام

مدرک

رشته تحصیلی

رشته تدریس

سابقه

وضعیت

1

خورشیدیان

رحمت

لیسانس

دینی و عربی

عربی

20

متأهل

2

مهرزاد

سعید

دیپلم

انسانی

مشاوره

1

مجرد

3

خدایی

علیرضا

حوزویسطح2

حوزوی

دینی و مشاوره

2

مجرد

4

سهرابی

عیسی

لیسانس

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

19

متأهل

5

کوهستانی

حسن

لیسانس

ریاضی

ریاضی

15

متأهل

6

ثابت حبیبی

ناصر

فوق دیپلم

علوم تجربی

علوم تجربی

34

متأهل

7

بغدادی

ابوالفضل

فوق لیسانس

دینی و عربی

قرآن

22

متأهل

8

ولی

مجتبی

لیسانس

نرم افزار

کامپیوتر

2

مجرد

9

خدایی

قدرت

لیسانس

تاریخ

علوم اجتماعی و مشاور تربیتی

20

متأهل

10

شریفی

مهدی

لیسانس

زبان

زبان

8

مجرد

11

شفیعی

حسین

لیسانس

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

9

رسمی

12

مصدری

مرتضی

لیسانس

ریاضی

ریاضی

14

رسمی

13

اوتادی

مقداد

لیسانس

علوم

علوم

12

آزاد

14

صادقیان

محمد

لیسانس

حقوق

حرفه وIT

6

آزاد

15

جباری

مقداد

لیسانس

تربیت بدنی

ورزش

5

متأهل

16

اسکندری

حسین

فوق لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

فارسی

3

مجرد

17

مهربانی

حسن

دیپلم

عمران

هنر

 

مجرد

18

عیسی زاده

مصطفی

کاردانی

علوم قرآن

تربیتی

4

متأهل

19

نجاتی

فاطمه

پنجم ابتدایی

----

----

3

متأهل

20

صمدزاده

حسن

لیسانس

حسابداری

حسابداری

33

متأهل

21

آقامحمدی

براتعلی

ابتدایی

----

----

4

متأهل

22

کوهستانی

ناصر

فوق لیسانس

تاریخ

ادبیات

21

متأهل

 

 

   
  کادر آموزشی متوسطه دوره دوم  

لیست مشخصات فردی و علمی پرسنل

مجتمع غیردولتی علامه (دبیرستان)

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

مدرک

رشته تحصیلی

رشته تدریس

سابقه

وضعیت

1

کوهستانی

ناصر

فوق لیسانس

تاریخ فرهنگ

ادبیات

20

رسمی

2

توسلیان

عباس

فوق لیسانس

تاریخ ایران

زبان انگلیسی

23

رسمی

3

میرهاشمی

سیدغلامرضا

لیسانس

الهیات

دینی

25

رسمی

4

ارشادیان

احمد

لیسانس

علوم و معارف قرآن

تربیتی

8

آزاد

5

کوهستانی

ابراهیم

سطح دوم حوزه

علوم حوزوی و دینی

عربی

8

آزاد

6

عارفی

بهنام

لیسانس

دبیری و ریاضی

ریاضیات

18

رسمی

7

عباسی

سعید

لیسانس

ریاضی کاربردی

آمار هندسه

6

آزاد

8

طلایی

حمیدرضا

لیسانس

ریاضی محض

ریاضیات

10

آزاد

9

حسین زاده

ابوالفتح

لیسانس

مهندسی مکانیک

فیزیک

10

آزاد

10

نشاطی

محمدرضا

لیسانس

مهندسی کشاورزی

فیزیک

10

آزاد

11

شیرازی

میثم

کاردانی

مهندسی عمران

فیزیک

12

آزاد

12

ساریجلو

علی

فوق لیسانس

مهندسی پزشکی

شیمی

10

آزاد

13

حاتمی

اصغر

لیسانس

مهندسی شیمی

شیمی

10

آزاد

14

چمنی

منصور

لیسانس

نرم افزار

متصدی IT

6

قراردادی

15

کوهستانی

عزیز

لیسانس

مهندسی مکانیک

ریاضی

3

آزاد

16

آقامحمدی

براتعلی

ابتدایی

 

 

4

آزاد

17

جباری

مقداد

لیسانس

تربیت بدنی

ورزش

5

آزاد

18

شریفی

مهدی

لیسانس

زبان

زبان

8

آزاد

19

صمدزاده

حسن

لیسانس

حسابداری

حسابداری

33

بازنشسته

20

روشنی

عبدالحمید

فوق لیسانس تاریخ فرهنگ و زبان فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

26

رسمی

 

 
   
نقشه سایت