شرح وظایف معاون آموزشی

بسمه تعالی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

مجتمع غیردولتی علامه

شرح وظایف معاون آموزشی

1-   برنامه ریزی آزمون ورودی و انجام مصاحبه علمی جهت پذیرش دانش‎آموز جدید

2-   برنامه ریزی و اقدام در جهت اجرای دقیق برنامه‎های آموزشی وزارت آموزش و پرورش

3-   اخذ طرح درس و توجیه دبیران نسبت به انتظارات مدرسه از آنها

4-   تدوین و اجرای برنامه شورای دبیران و ارائه راهنمایی‎های لازم جهت هماهنگی دبیران

5-   تنظیم و تدوین برنامه هفتگی دروس و تقویم اجرایی سالانه

6-   تشکیل ستاد امتحانات و حوزه تصحیح و نظارت بر حسن جریان امور امتحانات

7-   دریافت بموقع سوالات امتحانی از دبیران جهت پیگیری و ارائه به مسئول تکثیر

8-   جمع بندی نتایج آزمون‎ها و ارائه نمودارهای لازم

9-   نظارت بر رعایت بودجه‎بندی سوالات امتحانی و نظارت بر اجرای دقیق امتحانات

10-    برنامه‎ریزی و نظارت بر اجرای دقیق آزمون‎های هماهنگ

11-    ارزشیابی مستمر کار دبیران

12-    تدوین و تکمیل بایگانی المپیادهای علمی

13-    نظارت بر صدور گواهینامه‎ها و کارنامه‎های دانش‎آموزان.

14-    تدارک منابع و راهنمایی مشاوران تحصیلی در جهت آمادگی تیم‎های علمی.

15-    نظارت بر تدوین مجموعه تمرینات و تست‎ها در پایه‎های مختلف.

16-    نظارت بر فعالیت‎های مشاوران تحصیلی و ایجاد هماهنگی بین ایشان.

17-    تشکیل مرتب جلسات شوراهای مختلف مدرسه با هماهنگی مدیریت.

18-    ارائه راهنمایی لازم به مشاوران تحصیلی، جهت بهبود خط مشی علمی دبیران.

19-    مستند سازی کلیه فعالیت‎های انجام شده بطوریکه قابل ارائه به نهادها و ارگان‎های ذیربط باشد.

20-    تصدی برخی فعالیت‎های ستادی بر حسب نظر مدیریت و ارائه گزارش پیشرفت امور به مدیریت.